Zimní údržba

  • odstraňování sněhu z komunikací (pluhováním)
  • odstraňování sněhu z chodníků (pluhováním)
  • odstraňování sněhu z nepřístupných míst kolovým nakládačem UNC nebo manuálně
  • odvoz nahromaděného sněhu (po pluhování, atd.) provádění posypů komunikací, chodníků
  • úklid posypového materiálu
  • solení komunikací a chodníků (jen na požádání v místech kde není zákaz chemického posypu)
  • odstraňování sněhu ze střech